از 13 تا 16 آوریل 2022 به غرفه E4-131 ما در China Glass 2022 خوش آمدید.

از 13 تا 16 آوریل 2022 به غرفه E4-131 ما در China Glass 2022 خوش آمدید.

07-03-2022

از 13 تا 16 آوریل 2022 به غرفه E4-131 ما در China Glass 2022 خوش آمدید.


شیشه چین 2022 بزرگترین پلت فرم نمایشگاهی خواهد بود که صنعت شیشه در سال جاری در چین در دسترس خواهد بود.


Junya خوشحال است که با جدیدترین محصول و راه حل ما در چین شیشه 2022 شرکت می کند. استقبال از همه شما در غرفه ما باعث افتخار خواهد بود!


نمایشگاه سالانه درمرکز نمایشگاه بین المللی جدید شانگهای، برای جزئیات بیشتر:sales@junyawasher.com

Glass washing machine

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی